SERVIS I REZERVNI DELOVI

SERVIS-TEHNIČKA PODRŠKA

 
 
Naši klijenti i partneri mogu računati na pomoć u definisanju projektnog zahteva, savete pri izboru tehnologije i definisanje tehničke specifikacije, prevedena uputstva za rukovanje i održavanje opreme, kao i servisiranje opreme u garantnom i vangarantnom periodu. Tehničku podršku INNO ZIT-a čine kvalifikovani i iskusni inženjeri i tehničari, obučeni od strane proizvođača opreme. Zbog toga INNO ZIT, uz saradnju sa firmama koje zastupa, svojim klijentima omogućava kompletnu podršku pri kupovini, instalaciji i održavanju opreme.


ODRŽAVANjE: redovno održavanje prema unapred zakazanim terminima, uz dokumentaciju o intervenciji.

REZERVNI DELOVI: zamena potrebnih rezervnih delova.

KONSULTACIJE - TELEFONSKA PODRŠKA: direktna tehnička pomoć od strane kvalifikovanih tehničara.

INFORMACIJE - OBUKA: direktna razmena informacija sa kupcem i obuka operatera za rad na opremi.